Offshore

offshore

Offshore

Inspecties en filmopnames kunnen ook op zee rondom boorplatforms, windmolenparken en andere maritieme toepassingen verzorgd worden. Onno richtte in 2012 Hoevers Maritime Subsea op en werkt al bijna 30 afwisselend in de maritieme wereld, zeevaart en baggerindustrie. Hij is tevens werkzaam als IMCA gecertificeerd ROV pilot / technician. Met het vliegen onderwater met behulp van ROV – Remotely Operated Vehicles is daar nu een 3D dimensie boven water bijgekomen!

RPA / drone werkzaamheden uitvoeren offshore? Dat kan! Uitgevoerd door IMCA gekwalificeerd freelance ROV pilot / technician Onno Hoevers.

OPITO en NOGEPA (BOSIET, HUET, CA-EBS, H2S & FOET training) gecertificeerd!

Voor meer achtergronden, opleidingen en werkzaamheden offshore onder en boven water zie: LinkedIn bij Hoevers Maritime Subsea of ROV pilot Holland