Survey

Survey

Hydrographic survey, ROV survey en Drone survey komen in de principes overeen. De eerste twee gebruiken Sonar (o.a. multibeam) als payload, de laatste o.a. Lidar als payload. Meten op afstand ten behoeve van kartering, 2D of 3D volumeberekeningen. Meten onder water, onderwaterakoestiek en positiebepaling volgen dezelfde principes als door de lucht.

Aerial Survey of remote sensing door middel van multirotor of fixed wing UAV’s levert een immense tijd- en kostenbesparing op ten opzichte van de conventionele manier van (land)meten. De data die verkregen wordt kan met geavanceerde software in de post-processing gebruikt worden om Orthomozaieken, 3D point clouds, Digital surface models (DSM) of Digital terrain models (DTM) te genereren

Onno van BuzzardEye is sinds 1989 als gediplomeerd Hydrograaf (landmeter op zee) afwisselend werkzaam geweest bij diverse ingenieursbureaus, baggerfirmas en Rijkswaterstaat. De ervaring als surveyor en ex luchtmacht vlieger is na vele jaren ook gebruikt om als ROV pilot (Remotely Operated Vehicles) offshore op de Noordzee te mogen werken. Van Surveyor naar ROV pilot en UAV pilot: meten is weten!

Dutch NL English EN German DE French FR