Over drones

Over drones

Veilig vliegen met drones

Drones delen het luchtruim met andere luchtvaartuigen. Als een vliegtuig botst met een drone, kan het verongelukken. Ook mensen op de grond kunnen gewond raken door een ongeluk met een drone. Om die kans zo klein mogelijk te houden, gelden er regels voor bestuurders van drones.

Regels vliegen met een drone

Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom regels. Zo mag de drone niet boven mensenmassa’s.

Andere regels privé en zakelijk gebruik drone

Let op: Voor hobby-vliegers gelden andere regels dan voor mensen die de drone gebruiken om geld te verdienen (zakelijk gebruiker). Een zakelijk gebruiker moet bijvoorbeeld een vergunning hebben.