Beroepsvliegers

Beroepsvliegers

Mag ik een drone inzetten voor zakelijk gebruik?

U mag alleen beroepsmatig vliegen met een drone als u een vergunning hebt. U kunt deze vergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (Il&T).

Wanneer gelden de regels voor zakelijk gebruik?

Als u uw drone inzet om geld te verdienen of voor uw bedrijfsvoering gebruikt, gelden de regels voor zakelijk gebruik. Dit wil zeggen dat u een vergunning moet aanvragen. Ook gelden er eisen aan de bestuurder en de drone. Met de eisen voor commerciële vluchten met drones wil de overheid ervoor zorgen dat de vluchten veilig verlopen.

Bedrijven die drones inzetten voor zakelijk gebruik zijn bijvoorbeeld videoproductiebedrijven die luchtopnames maken. Of inspectiebedrijven die drones gebruiken om moeilijk bereikbare locaties te bekijken.

Particulier gebruik van een drone

Gebruikt u de drone niet om geld te verdienen of voor uw bedrijfsvoering? Dan is er sprake van privégebruik van de drone. In die gevallen moet u zich houden aan de regeling modelvliegen. U hoeft dan geen vergunning aan te vragen.

Filmen en foto’s maken met een drone

Maakt u luchtopnamen met een journalistiek of commercieel doel? Dan valt u onder de regeling die geldt voor beroepsmatig gebruik van uw drone. Uiteraard moet u zich ook houden aan de privacywetgeving als u dergelijke video’s en/of foto’s maakt. Meer over dit onderwerp leest u in de Handleiding drones en privacy.

Nieuwe regels beroepsmatig gebruik drone per 1 juli

Sinds 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor beroepsmatig gebruik van drones. U hoeft voor uw bedrijf geen ontheffing meer aan te vragen. Wel moet u sinds 1 juli een certificaat hebben: het ROC (RPAS operator certificate).

U krijgt een ROC als:

  • uw drone piloot een brevet heeft;
  • uw drone een bewijs van luchtwaardigheid heeft;
  • u een goedgekeurd operations manual heeft.

De nieuwe regels staan in de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Eisen aan de omstandigheden van de vlucht

De overheid stelt ook eisen aan de omstandigheden waarin u vliegt. Bijvoorbeeld:

  • U of een waarnemer moet de drone altijd kunnen zien.
  • U mag niet in het donker vliegen.
  • U moet altijd voorrang geven aan alle andere luchtvaartuigen, zoals vliegtuigen, helikopters, zweeftoestellen en luchtschepen.

De voorwaarden zijn bedoeld om de veiligheid van uzelf en anderen zoveel mogelijk te garanderen.

Straffen bij onrechtmatig gebruik drone

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete zijn. Het is ook mogelijk dat uw drone in beslag wordt genomen. Mensen die vaker de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen.

Als u een ongeluk veroorzaakt met uw drone, kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade en/of verwondingen.